English  |  
当前位置:首页 > 首页栏目 > 公告通知 > 正文
化学化工学院2023年全日制硕士研究生招生专业目录
发布时间: 2022-09-21 10:42:01   作者:研究生工作小组   来源: 本站原创   浏览次数:

                                           学术型硕士研究生招生专业目录


专业代码、名称

指导教师

拟招生人数

其中拟接收推免生人数

考试科目

复试科目

包含但不限于

 

 

 

0703 化学

 

070301无机化学

 

 

 

 

 

 

 070302分析化学

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 070303有机化学

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
070304物理化学

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
070305高分子化学与物理

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0817化学工程与技术


 

081702 化学工艺

 

 

 

 

 

 

 

 

 


   

 

081704 应用化学

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

081705 工业催化

 

 

 

 

    
0817Z1 制药与精细化工

 

 

 

 

 

 

 

 

肖冬荣

  

     

   

胡珊珊

副教授

     

副教授

 


柴雅琴

 

陈时洪

 

傅英姿

 

黄玉明

 

梁文斌

 

罗红群

 

彭敬东

 

谭克俊

 

 

 

许文菊

 

 

 

 

 

郑鹄志

 

 

 

袁亚利

 

陈福南

副教授

刘红艳

副教授

王海军

副教授

 

副教授

甄淑君

  

 

   官  

 

郭其祥

 

何延红

 

刘堂林

 

罗群力

 

马学兵

 

彭云贵

 

 

 

 

 

周成合

 

蔡桂鑫

副教授

董嘉兴

副教授

龚成斌

副教授

吉庆刚

副教授

任文山

副教授

 

副教授

管晓渝

副教授

 

  

 

 

 

  甘利华

 

何荣幸

 

黎安勇

 

 

 

李念兵

 

刘小锐

副教授

 

副教授

赵刘斌

副教授

李帮林

副教授

 

  


 

 曾建兵

 

郭鸣明

 

 

 

 

 

 

副教授

李以东

副教授

 

副教授

 

   

 

 

 

 


 

  

 

  

 

甘利华

 

龚成斌

副教授

 

 
马学兵

 

黄玉明

 

柴雅琴

 

  

 

肖冬荣

 

  

 

刘堂林

 

 

  


 


  刘社田

 

  

副教授


   

周成合

 

  

 

117

 

 

99

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


   

        18

 


35

 

 

30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 


                         

 5

 

 

 

 

 

 

 

101思想政治理论

201英语一

658无机化学及分析化学(含仪器分析)

846有机化学及物理化学(不含结构化学

 

 

 

 

          同上

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           同上

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 


 

 


         同上

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


           同上

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

101 思想政治理论

201 英语(一)

302 数学(二)

885 化工原理

            

 

 


 


 

 

同上

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

   

 

            同上

 

  


 

  同上

 

 

 

 

 

 


1.专业英语

2.化学综合(含实验)

 

 

 

 

 

 

  

同上

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


        同上

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

  

 

同上

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 


 

 


 

         同上

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

同上

 

 

 

 

 

  

 

同上

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


 

 

同上

 

 

 
 

同上


 

               

                  


                     专业型硕士研究生招生专业目录


专业代码、名称

指导教师

拟招生人数

其中拟接收

推免生人数

考试科目

备注

085602 化学工程

同学硕

 

 

 

副教授

35

8

101 思想政治理论

204 英语(二)

302 数学(二)

885 化工原理

1.专业英语

2.化工综合(含实验)


说明:1. 指导教师简介登录西南大学化学化工学院网站查看。

网址:首页-化学化工学院 (swu.edu.cn)

      2. 西南大学研究生招生简章登录研招网查看。

网址:首页-研究生招生网 (swu.edu.cn)化学化工学院

2022921

                                                                                                                       

2023年化学化工学院研究生入学考试可参阅书目(考试范围不限于以下所列书目)
考试科目可参阅教材名称版次出版社第一主编姓名备注
846有机化学及物理化学(不含结构化学)《物理化学》(上册)5高等教育出版社傅献彩
《物理化学》(下册)5高等教育出版社傅献彩
《有机化学》(上册)4高等教育出版社胡宏纹
《有机化学》(下册)4高等教育出版社胡宏纹
658无机化学及分析化学(含仪器分析)《无机化学》(上册)4高等教育出版社北师大无机教研室
《无机化学》(下册)4高等教育出版社北师大无机教研室
《分析化学》(上册)6高等教育出版社武汉大学
《分析化学》(下册)5高等教育出版社武汉大学
885化工原理《化工原理》(上册)5化学工业出版社陈敏恒等编
《化工原理》(下册)5化学工业出版社陈敏恒等编