English  |  
当前位置:首页 > 学院总览 > 师资信息 > 正文
彭云贵
发布时间: 2015-12-21 09:38:21   作者:本站编辑   来源: 本站原创   浏览次数:


彭云贵

个人简介(300-500字)

一.  教育经历

1. 1997/9–2000/6 中科院成都有机所, 有机化学,博士,导师:蒋耀忠/冯小明

2. 1994/9–1997/7 北京师范大学化学系,有机化学,硕士,导师:杜宝山

3. 1987/9–1991/7 西南师范大学化学系,化学,学士

二.  科研与学术工作经历

1. 2006/1–至今,西南大学,化学化工学院,教授,博士生导师

2. 2005/11–至今,西南大学,化学化工学院,教授

3. 2002/1–2005/11,西南大学,化学化工学院,副教授,硕士生导师

4. 2000/11–2001/12,香港大学化学系,博士后,合作导师:叶涛

5. 1991/7–1994/8,西南师范大学化工厂,助理工程师

主要从事不对称合成反应研究及手性药物合成;新药路线及中间体、农药、精细化学品的开发.先后主持国家自然科学基金面上项目4项,教育部重点项目1项,教育部博导基金1项以及其它项目20余项. 以第一作者和通讯作者在Angew. Chem. Int. Ed.; Organic Lett.; Chem. Commun.; Adv. Synth. Catal.等刊物上发表论文50余篇。其中,影响因子大于5的论文20余篇;2006年获教育部新世纪优秀人才支持计划资助;2008年入选有机化学重庆市第二届学术技术带头人 已指导和培养博士、硕士研究生等50名,分布在教学、医药卫生企业   等多个单位。

联系方式

E-mail: pengyungui@hotmail.com; pyg@swu.edu.cn

电话: 13883392828

研究方向

不对称合成、手性药物合成、精细化学品合成

代表性论文、专著和专利(不超过20项)

1.    Liu Cai, Yuan Chen, Hao Cao, Qi Wei, Yi Yang, Qin Ouyang,* and Yungui Peng*. Org. Lett. 2019, 21, 7597.

2.    Nan Huang, Xunfei Tong, Surong Zhou, Qixiang Guo,* and Yungui Peng*. Adv. Synth. Catal. 2019, 361, 4805.

3.    Bo Zheng, Haohua Chen, Lei Zhu, Xiqiang Hou, Yan Wang, Yu Lan,* and Yungui Peng*. Org. Lett. 2019, 21, 593.

4.    Zhaofeng Li, Qian Li, Liqing Ren, Qinghua Li, Yungui Peng* and Tang-Lin Liu*. Chem. Sci. 2019, 10, 5787.

5.    Nan Huang, Liangliang Zou, and Yungui Peng*. Org. Lett. 2017, 19, 5806.

6.    Qi Wei, Wenduan Hou, Na Liao, and Yungui Peng*. Adv. Synth. Catal. 2017, 359, 2364.

7.    Lili Li, Wenbin Huang, Lijin Chen, Jiaxing Dong,* Xuebing Ma,* and Yungui Peng*. Angew. Chem. Int. Ed. 2017, 56, 10539.

8.    Fei Du, Jiao Zhou, and Yungui Peng*. Org. Lett. 2017, 19, 1310.

9.    Jing Chen, Xiaojing Wen, Yan Wang, Fei Du, Liu Cai, and Yungui Peng*. Org. Lett. 2016, 18, 4336.

10. Fei Du, Liyang Yin, Yanqiang Ning and Yungui Peng*. Adv. Synth. Catal. 2016, 358, 2280.

11. Wenduan Hou, Qi Wei and Yungui Peng*. Adv. Synth. Catal. 2016, 358, 1035.

12. Wenduan Hou, Qi Wei, Guisheng Liu, Jing Chen, Jing Guo, and Yungui Peng*. Org. Lett. 2015, 17, 4870.

13.  Ran Ding, Bo Zheng, Yan Wang, and Yungui Peng*. Org. Lett. 2015, 17, 4128.

14.  Taiping Du, Fei Du, Yanqiang Ning, and Yungui Peng*. Org. Lett. 2015, 17, 1308.

15.  Yong Han, Bo Zheng, and Yungui Peng*. Adv. Synth. Catal. 2015, 357, 1136.

16.  Xiaojing Wen, Jing Chen, and Yungui Peng*. Adv. Synth. Catal. 2014, 356, 3794.

17. Bo Zheng, Hui Wang, Yong Han, Changlu Liu and Yungui Peng*. Chem. Commun. 2013, 49, 4561.

18.  Jianhao Li, Taiping Du, Gang Zhang* and Yungui Peng*. Chem. Commun. 2013, 49, 1330.

19.  Wenduan Hou, Bo Zheng, Jun Chen, and Yungui Peng*. Org. Lett. 2012, 14, 2378.

20.  Hui Zhang, Xiaojing Wen, Lihua Gan, and Yungui Peng*. Org. Lett. 2012, 14, 2126.