English  |  
当前位置:首页 > 学院总览 > 师资信息 > 正文
彭云贵
发布时间: 2015-12-21 09:38:21   作者:本站编辑   来源: 本站原创   浏览次数:


彭云贵

个人简介(300-500字)

一. 教育经历

1. 1997/9–2000/6 中科院成都有机所, 有机化学,博士,导师:蒋耀忠/冯小明

2. 1994/9–1997/7 北京师范大学化学系,有机化学,硕士,导师:杜宝山

3. 1987/9–1991/7 西南师范大学化学系,化学,学士

二.  科研与学术工作经历

1. 2006/1–至今,西南大学,化学化工学院,教授,博士生导师

2. 2005/11–至今,西南大学,化学化工学院,教授

3. 2002/1–2005/11,西南大学,化学化工学院,副教授,硕士生导师

4. 2000/11–2001/12,香港大学化学系,博士后,合作导师:叶涛

5. 1991/7–1994/8,西南师范大学化工厂,助理工程师

三.  研究方向

主要从事不对称合成反应研究及手性药物合成;新药路线及中间体、农药、精细化学品的开发.先后主持国家自然科学基金面上项目4项,教育部重点项目1项,教育部博导基金1项以及其它项目20余项. 以第一作者和通讯作者在Angew. Chem. Int. Ed.; Organic Lett.; Chem. Commun.; Adv. Synth. Catal.等刊物上发表论文50余篇。其中,影响因子大于5的论文30余篇;2006年获教育部新世纪优秀人才支持计划资助;2008年入选有机化学重庆市第二届学术技术带头人。已指导和培养博士、硕士研究生等56名,分布在教学、医药卫生企业等多个单位。在读博士生2名,硕士研究生9名。

四.  主持或参加科研项目(课题)及人才计划项目情况

1.     重庆市自然科学基金面上项目(cstc2019jcyj-msxmX0414),重氮膦酸酯参与的不对称Domino串联反应研究,2018/7~2021/610万元,在研,主持。

2.     国家自然科学基金面上项目(21472151),重氮膦酸酯作为亲核试剂的系列不对称催化反应研究,2015/1~2018/1285万元,已结题,主持。

3.     国家自然科学基金面上项目(21172180),有机催化不对称硫杂Michael/Mannich(aldol)串联反应的研究,2012/1~2015/1260万元,已结题,主持。

4.     教育部博导基金项目(20110182110006),具有特殊结构的光学活性aza-MBH反应等价物的制备研究,2012/1~2014/1212万元,已结题,主持。

5.     国家自然科学基金面上项目(20872120),不对称有机催化制备光学活性β-氨基磷酸及其衍生物的研究,2009/1~2011/1233万元,已结题,主持。

6.     国家自然科学基金面上项目(20572087),新型双功能固载有机催化剂的合成和不对称催化反应研究,2006/1 ~ 2008/1226万元,已结题,主持。

7.     教育部新世纪优秀人才支持计划(NCET-06-0772),2007/1~2009/1250万元,已结题,主持。

五.  代表性研究成果和学术奖励情况

1.     Peng Zhu, Yi Yang, Yan Liu, Yungui Peng*. Org. Lett. 2022, 24, doi.org/10.1021/acs.orglett.2c00213.

2.     Wei Wu, Na Liao, Qi Wei, Jiaying Huang, Qi Huang, Yungui Peng*. Org. Lett. 2021, 23, 6872.

3.     Yan Liu, Xian Peng, Rui She, Xin Zhou,* Yungui Peng*. Org. Lett. 2021, 23, 7295.

4.     Yuan Chen, Rui Yu, Min Wang, Yanmin Huang,* Yungui Peng*. Adv. Synth. Catal. 2021, 363, 4856.

5.     Liangliang Zou, Jiaying Huang, Na Liao, Yan Liu, Qixiang Guo,* Yungui Peng*. Org. Lett. 2020, 22, 6932.

6.     Wei Wu, Yan Wang, Jing Guo, Liu Cai, Yuan Chen, Yanmin Huang* Yungui Peng*. Chem. Commun. 2020, 56, 11235.

7.     Ximeng Wei, Guihua Chen,* Yungui Peng*. Tetrahedron Lett. 2020, 61, 152174.

8.     Zhaofeng Li, Qian Li, Liqing Ren, Qinghua Li, Yungui Peng,* Tanglin Liu*. Chem. Sci. 2019, 10, 5787.

9.     Liu Cai, Yuan Chen, Hao Cao, Qi Wei, Yi Yang, Qin Ouyang,* and Yungui Peng*. Org. Lett. 2019, 21, 7597.

10.  Nan Huang, Xunfei Tong, Surong Zhou, Qixiang Guo,* and Yungui Peng*. Adv. Synth. Catal. 2019, 361, 4805.

11.  Bo Zheng, Haohua Chen, Lei Zhu, Xiqiang Hou, Yan Wang, Yu Lan,* and Yungui Peng*. Org. Lett. 2019, 21, 593.

12.  Guihua Chen, Minglin Hu, and Yungui Peng*, J. Org. Chem. 2018, 83, 1591.

13.  Nan Huang, Liangliang Zou, and Yungui Peng*, Org. Lett. 2017, 19, 5806.

14.  Qi Wei, Wenduan Hou, Na Liao, and Yungui Peng*, Adv. Synth. Catal. 2017, 359, 2364.

15.  Lili Li, Wenbin Huang, Lijin Chen, Jiaxing Dong,* Xuebing Ma,* and Yungui Peng*, Angew. Chem. Int. Ed. 2017, 56, 10539.

16.  Fei Du, Jiao Zhou, and Yungui Peng*,Org. Lett. 2017, 19, 1310.

17.  Jing Chen, Xiaojing Wen, Yan Wang, Fei Du, Liu Cai, and Yungui Peng*, Org. Lett. 2016, 18, 4336.

18.  Fei Du, Liyang Yin, Yanqiang Ning and Yungui Peng*, Adv. Synth. Catal. 2016, 358, 2280.

19.  Wenduan Hou, Qi Wei and Yungui Peng*, Adv. Synth. Catal. 2016, 358, 1035.

20.  Wenduan Hou, Qi Wei, Guisheng Liu, Jing Chen, Jing Guo, and Yungui Peng*, Org. Lett. 2015, 17, 4870.

21.  Ran Ding, Bo Zheng, Yan Wang, and Yungui Peng*, Org. Lett. 2015, 17, 4128.

22.  Taiping Du, Fei Du, Yanqiang Ning, and Yungui Peng*, Org. Lett. 2015, 17, 1308.

23.  Yong Han, Bo Zheng, and Yungui Peng*, Adv. Synth. Catal. 2015, 357, 1136.

24.  Xiaojing Wen, Jing Chen, and Yungui Peng*, Adv. Synth. Catal. 2014, 356, 3794.

25.  Bo Zheng, Wenduan Hou, and Yungui Peng*, ChemCatChem 2014, 6, 2527.

26.  Bo Zheng, Hui Wang, Yong Han, Changlu Liu and Yungui Peng*, Chem. Commun. 2013, 49, 4561.

27.  Jianhao Li, Taiping Du, Gang Zhang* and Yungui Peng*, Chem. Commun. 2013, 49, 1330.

28.  Wenduan Hou, Bo Zheng, Jun Chen, and Yungui Peng*, Org. Lett. 2012, 14, 2378.

29.  Hui Zhang, Xiaojing Wen, Lihua Gan, and Yungui Peng*, Org. Lett. 2012, 14, 2126.

30.  Jiuzhi Gao, Yongming Chuan, Jiali Li, Fang Xie and Yungui Peng*, Org. Biomol. Chem. 2012, 10, 3730.

31.  Liu Song, Qi-Xiang Guo*, Xing-Cheng Li, Juan Tian, and Yungui Peng*, Angew. Chem. Int. Ed. 2012, 51, 1899.

         Yong-Ming Chuan, Gui-Hua Chen, Jiu-Zhi Gao, Hui Zhang and Yungui Peng*, Chem. Commun. 2011, 47, 3260.